Våra ämnesexperter står bakom informationen i våra kurser. Deras kunskap förvandlar vi till kompetensutveckling som ska passa dig. Ämnesexperterna har bland annat kunskap inom socialrätt och sjukvårdsjuridik och har nära koppling till verksamheterna. Läs mer om dem här.

 

 

Lotta Wendel

“Utmaningen ligger i att göra det svåra enkelt”

Läs mer

Ulrika Sandén

“Värna skyddet om den personliga integriteten”

Läs mer

Josef Sayegh

“Alla människor har rätt till god vård”

Läs mer

Ingvar Krakau

“En patient ska alltid få göra sin röst hörd”

Läs mer