Kursen fokuserar på att ge ökad förståelse för hur det nya Word är uppbyggt och vilka funktionaliteter och arbetsmässiga fördelar du får tillgång till, när du arbeta med Word 2016.

Kursens innehåll är sammanställd med särskilt fokus på användare som har ett behov för grundläggande kunskaper om hur man arbetar bäst i Word i vardagen.