Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

Delmål: A4 (2015:8), STa2 (2021:8)

Rita Fernholm

Rita Fernholm, Specialist i allmänmedicin KI, Med Dr, forskare, föreläsare, Kvalitets- och Patientsäkerhetsstrateg SLSO, FPU-ledare APC

Syfte​

För att kunna verka som läkare behöver du både kunna ge den bästa möjliga vården till de personer som söker vård idag men även bidra till att förbättra vården för de personer som söker vård imorgon.

Målet är att nya kunskaper och metoder förs in snabbt och patientsäkert, att gamla sätt att arbeta på försvinner och att sjukvården ska kunna förändras för att möta nya behov och utmaningar som uppstår i samhället.

Det finns en stor mängd information, evidens och forskning inom hälso- och sjukvården för vilken vård som bäst är till nytta för våra patienter. Frågan är hur det omvandlas i praktiken – hur vet en verksamhet vad som bör förbättras och hur kan den förbättringen sedan kan genomföras?

Delmål A4 (2015:8)

Den specialistkompetenta läkaren ska

 • kunna kritiskt granska den egna verksamheten och kunna genomföra en risk- och  händelseanalys.
 • kunna ta ett ansvar för att förbättrande åtgärder, processer och rutiner för patientnytta genomförs systematiskt.
 • kunna ta ett ansvar för integreringen av nya tekniker och metoder i det dagliga hälso- och sjukvårdsarbetet.

Delmål STa2 (2015:8)

Läkaren ska efter genomgången utbildning:

 •  kunna identifiera risker och vårdskador och andra kvalitetsbrister och kunna vidta adekvata åtgärder.
 •  kunna utvärdera processer och resultat och kunna ta ett ansvar för att förbättrande åtgärder genomförs.

Kursens längd (ca): 3 timmar

Kursens innehåll

Delkurs 1: Grunderna i förbättringskunskap

 • Grunderna i förbättringskunskap
 • Interprofessionellt samarbete
 • Patienter som viktig partner
 • Kartläggning

Delkurs 2: Från mål till handling

 • Tema och och att sätta ett övergripande mål
 • Delmål – målformulering enligt SMART-modellen
 • Generera och välja förbättringsidéer

Delkurs 3: Mått och mätningar

 • Mätningar som stöd i förbättringsarbete
 • En familj av mått
 • Mäta övertid – styrdiagram

Delkurs 4: Hållbara förbättringar

 • Standardisera och implementera förbätringsidéer
 • Förbättringstavla
 • Få förbättringar att leva vidare

Delkurs 5: Sluttest

Vill du veta mer?

Vill du beställa utbildningen eller veta mer? Klicka här

Vid frågor kring utbildningen vänligen kontakta: kafai.wong@medibas.se | tel: 0739-578 977