Medicinsk etik för ST-läkare
(lanseras i slutet av oktober 2020)

Syfte

Syftet med utbildningen är få kunskaper och färdigheter kring flera obligatoriska mål för ST-utbildningen: Etik, forskningsetik, aktuell lagstiftning och samhällsfrågor kring mångfald/likabehandling/diskriminering.

Kursinnehåll

Genom utbildningen får deltagaren:

  • Ökade kunskaper om etiska principer och värden.
  • Övning i att analysera och hantera patientsituationer och etiska frågeställningar.
  • Kunskap om vikten av att se medicinska, etiska och juridiska frågeställningar – kopplat även till etiska riktlinjer för läkare och lagstiftning inom området.
  • Ökad kunskap om prioriteringar inom hälso- och sjukvården och den etiska plattformen.
  • Ökad kunskap om forskningsetiska frågor i samband med ST-arbetet och övning i att reflektera och diskutera egna frågeställningar och metoder.
  • Medvetenhet om frågor kring mångfald, likabehandling och diskriminering.
  • Kunskap om aktuella frågor kring krav på behandlare och etiska frågor kring sociala plattformar.

Vill du veta mer?

Vid frågor kring utbildningen vänligen kontakta: kafai.wong@medibas.se | tel: 0739-578 977.

Utbildningen lanseras i slutet av oktober 2020.