Medicinsk etik för ST-läkare

Syfte

Syftet med utbildningen är få kunskaper och färdigheter kring flera obligatoriska mål för ST-utbildningen: Etik, forskningsetik, aktuell lagstiftning och samhällsfrågor kring mångfald/likabehandling/diskriminering.

Utbildningen uppfyller kompetenskraven under delmål a2 (SOSFS 2015:8)

Kursinnehåll

Genom utbildningen får deltagaren:

  • Ökade kunskaper om etiska principer och värden.
  • Övning i att analysera och hantera patientsituationer och etiska frågeställningar.
  • Kunskap om vikten av att se medicinska, etiska och juridiska frågeställningar – kopplat även till etiska riktlinjer för läkare och lagstiftning inom området.
  • Ökad kunskap om prioriteringar inom hälso- och sjukvården och den etiska plattformen.
  • Ökad kunskap om forskningsetiska frågor i samband med ST-arbetet och övning i att reflektera och diskutera egna frågeställningar och metoder.
  • Medvetenhet om frågor kring mångfald, likabehandling och diskriminering.
  • Kunskap om aktuella frågor kring krav på behandlare och etiska frågor kring sociala plattformar.

Vill du veta mer?

Vill du beställa utbildningen eller veta mer? Klicka här

Vid frågor kring utbildningen vänligen kontakta: kafai.wong@medibas.se | tel: 0739-578 977