Medicinsk etik

Syfte

Syftet med utbildningen är få kunskaper och färdigheter kring flera obligatoriska mål för ST-utbildningen: Etik, forskningsetik, aktuell lagstiftning och samhällsfrågor kring mångfald, likabehandling och diskriminering. Syftet med utbildningen är få kunskaper och färdigheter kring flera obligatoriska mål för ST-utbildningen: Etik, forskningsetik, aktuell lagstiftning och samhällsfrågor kring mångfald, likabehandling och diskriminering.

Kursen uppfyller delmål enligt:
 
SOSFS (2015:8):
  • a2
HSLF-FS (2021:8):
  • bt8
  • STa4

Kursinnehåll

Genom utbildningen får deltagaren:

  • Ökade kunskaper om etiska principer och värden.
  • Övning i att analysera och hantera patientsituationer och etiska frågeställningar.
  • Kunskap om vikten av att se medicinska, etiska och juridiska frågeställningar – kopplat även till etiska riktlinjer för läkare och lagstiftning inom området.
  • Ökad kunskap om prioriteringar inom hälso- och sjukvården och den etiska plattformen.
  • Ökad kunskap om forskningsetiska frågor i samband med ST-arbetet och övning i att reflektera och diskutera egna frågeställningar och metoder.
  • Medvetenhet om frågor kring mångfald, likabehandling och diskriminering.
  • Kunskap om aktuella frågor kring krav på behandlare och etiska frågor kring sociala plattformar.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs.
Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se 
(Lipus-nr: 20220035)

Vill du veta mer?

Vill du beställa utbildningen eller veta mer? Klicka här

Vid frågor kring utbildningen vänligen kontakta: kafai.wong@medibas.se | tel: 0739-578 977