Hälso- och sjukvårdsjuridik

Syfte

Hälso- och sjukvårdsjuridik är en digital utbildning med snabbt och flexibelt upplägg. Kurstexterna komplementeras med interaktiva delar och förstärks med film, praktikfall, quiz och kunskapstester. Utbildningen syftar till att effektivisera ST-läkares specialisttjänstgöring och fokuserar främst på hälso- och sjukvårdens delmål inom juridik och organisation.

Kursen uppfyller delmål enligt:
 
SOSFS (2015:8):
  • a6 och delmål under “c” (c13,c14) beroende på specialitet
HSLF-FS (2021:8):
  • bt3
  • STc13- 16 (beroende på specialitet)

Kursinnehåll

(Kurstid: ca 3,5 timmar)

  • Delkurs 1:  Patientens rättsliga ställning (20 min)
  • Delkurs 2:  Vårdgivarens skyldigheter (25 min)
  • Delkurs 3:  Hälso- & sjukvårdspersonalens skyldigheter (45 min)
  • Delkurs 4:  Lex Maria. Hantering av vårdskador, tillsyn & vårdanmälan (45 min)
  • Delkurs 5:  Patientens samtycke & självbestämmande (45 min)
  • Delkurs 6:  Offentlighet, sekretess & dokumentation (25 min)

Ämnesexpert är Lotta Wendel, universitetsadjunkt, jur. kand och fil. dr och undervisar i medicinsk rätt vid Malmö Universitet.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs.
Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se 
(Lipus-nr: 20220033)

Vill du veta mer?

Vill du beställa utbildningen eller veta mer? Klicka här

Vid frågor kring utbildningen vänligen kontakta: kafai.wong@medibas.se | tel: 0739-578 977