Hälso- och sjukvårdsjuridik

Just nu erbjuder vi 20% rabatt på samtliga ST- och BT-kurser!
Ang rabattkoden: ST-2023 vid köp av kursen

Just nu erbjuder vi 20% rabatt på samtliga ST- och BT-kurser!
Ang rabattkoden: ST-2023 vid köp av kursen

Kursens innehåll

I arbetet som läkare behöver man ständigt ta hänsyn till olika regelverk. Förutom patientens rättigheter och vårdens skyldigheter ska man som läkare veta hur man gör om något inte blir som det var tänkt. Dessutom är det viktigt att veta vad som gäller när olika intressen är i konflikt med varandra. För att skydda patienter och vårdpersonal finns därför ett stort antal lagar att ta hänsyn till. Denna kurs tar dig igenom de viktigaste regelverken för att du som läkare ska kunna erbjuda en patientsäker och jämlik vård.

Pedagogisk metod

Kursen är helt anpassad för digitalt lärande. Innehållet består av texter, animationer, film och extra inläsningsmaterial. Utöver teori förväntas kursdeltagaren bedöma olika situationer med hjälp av kunskapstester, inklusive fallbeskrivningar samt reflektionsövningar.

Kursen är tillgänglig under 12 månader från start så deltagaren kan gå tillbaka och repetera vissa delar och använda utbildningen som en källa för information ifrån under denna tid. Eftersom kursen är webbaserad finns inga fasta kurstillfällen.

Inga särskilda systemkrav krävs, endast internetuppkoppling. Efter anmälan skickas e-post ut med användarnamn och lösenord. Därefter kan kursen påbörjas och genomföras i egen takt. Support finns tillgänglig under kontorstid (vardagar).

Kursen uppfyller delmål enligt:
 
SOSFS (2015:8):
  • Delmål a6 – Lagar och andra föreskrifter samt hälso- och sjukvårdens organisation.
  • Delmål c12 eller c15 (beroende på specialitet) – Uppvisa kunskap om lagar och andra författningar som är särskilt relevanta/gäller för specialiteten.*
HSLF-FS (2021:8):
  • Delmål BT3- Lagar och andra författningar inom hälso- och sjukvård.
  • Delmål ST13-STc15 (beroende på specialitet) – Uppvisa kunskap om lagar och andra författningar som är särskilt relevanta/gäller för specialiteten.*

*Se program och referenser för vilka lagar och områden utbildningen berör.

Målgrupp

Kursen riktar sig primärt till ST-läkare, men kan även vara relevant för färdiga specialister som önskar fortbilda sig.

Denna kurs innehåller såväl en grundläggande kurs i ämnet och en fördjupande del med klinisk tillämpning genom praktiska fallbeskrivningar. Kursen kan därför, förutom ST-läkare, även vara relevant för AT- eller BT-läkare som har behov av grundläggande kunskaper inom hälso- och sjukvårdsjuridik.

Mer information om kursen

  • Ämnesexpert är Lotta Wendel, jurist, universitetslektor Malmö Universitet
  • Kurstiden uppskattas till cirka 3,5 timmar.
  • Kursen är LIPUS-certifierad.
  • Pris: 4495 kr (exkl moms).

Kursinnehåll

Delkurs 1: Patientens rättsliga ställning (20 min)

Kapitel 1: Patientens rättsliga ställning
Kapitel 2: Lagstiftningen

Delkurs 2: Vårdgivarens skyldigheter (25 min)
Kapitel 1: Vårdgivarens Skyldigheter
Kapitel 2: Regionens skyldigheter
Kapitel 3: Kommunens skyldighet
Kapitel 4: Samverkan vid utskrivning från slutenvård

Delkurs 3: Hälso- & sjukvårdspersonalens skyldigheter (45 min)
Kapitel 1: Ditt yrkesansvar
Kapitel 2: Vetenskap och beprövad erfarenhet
Kapitel 3: Skyldigheter gentemot barn
Kapitel 4: Anmälnings- och uppgiftskyldigheter

Delkurs 4: Lex Maria. Hantering av vårdskador, tillsyn & vårdanmälan (45 min)
Kapitel 1: En god och säker vård för alla
Kapitel 2: Tillsynen över hälso- och sjukvården
Kapitel 3: Klagomål på vården

Delkurs 5: Patientens samtycke & självbestämmande (45 min)
Kapitel 1: Ditt yrkesansvar
Kapitel 2: Välja behandling och få en ny bedömning
Kapitel 3: Patientens samtycke

Delkurs 6: Offentlighet, sekretess & dokumentation (25 min)
Kapitel 1: Sekretess inom vården
Kapitel 2: Dokumentation

 

 

Beställningar och frågor