Försäkringsmedicin

Syfte

Kommer snart…

Kursinnehåll

Kommer snart…

Vill du veta mer?

Vid frågor kring utbildningen vänligen kontakta: kafai.wong@medibas.se | tel: 0739-578 977.

Utbildningen lanseras i slutet av oktober 2020.