Läkarutbildningar

Bonnier Academy producerar tillsammans med Medibas utbildningar för ST-läkare.

Syftet med utbildningarna är att effektivisera ST-läkares specialisttjänstgöring genom att erbjuda en flexibel och effektiv utbildningstjänst. Utbildningarna är helt digitala med ett högkvalitativt innehåll från ledande experter inom respektive område. Samtliga utbildningar motsvarar uppsatta delmål enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2015:8) och de är certifierade av Lipus

Kurser

Hälso- och sjukvårdsjuridik

Hälso- och sjukvårdsjuridik är en digital utbildning med snabbt och flexibelt upplägg. Kurstexterna komplementeras med interaktiva delar och förstärks med film, praktikfall, quiz och kunskapstester. Utbildningen syftar till att effektivisera ST-läkares specialisttjänstgöring och fokuserar främst på hälso- och sjukvårdens delmål inom juridik och organisation.

Försäkringsmedicin

Utbildningen handlar om hur man integrerar försäkringsmedicinska aspekter i vård, behandling och rehabilitering samt även hur man tillämpar lagar och andra föreskrifter som finns inom området. I kursen lär man sig även utfärdar olika intyg och utlåtanden enligt gällande regelverk. Kursen motsvarar kompetenskraven för delmål b4 (SOSFS 2015:8).

Medicinsk etik för
ST-läkare

Syftet med utbildningen är få kunskaper och färdigheter kring flera obligatoriska mål för ST-utbildningen: Etik, forskningsetik, aktuell lagstiftning och samhällsfrågor kring mångfald/likabehandling/diskriminering. Kursen motsvarar kompetenskraven för delmål a2
(SOSFS 2015:8).

Läkemedel

Läkemedelsförskrivning är att kraftfullt verktyg och en läkare ska kunna ta ställning till om olika läkemedel fyller sin funktion och är anpassade till att patienten. Dessutom ska patienten vara välinformerad kring syfte och mål samt vilka biverkningar behandlingen kan ge. Utbildningen ska hjälpa ST-läkaren med kunskap och instrument för att kunna leva upp till detta ansvar och på ett rationellt sätt kunna ordinera läkemedel både utifrån individ- och samhällsekonomisk nivå.