Läkarutbildningar

Bonnier Academy producerar tillsammans med Medibas utbildningar för ST-läkare.

Syftet med utbildningarna är att effektivisera ST-läkares specialisttjänstgöring genom att erbjuda en flexibel och effektiv utbildningstjänst. Utbildningarna är helt digitala med ett högkvalitativt innehåll från ledande experter inom respektive område. Samtliga utbildningar motsvarar uppsatta delmål enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2015:6) och de är certifierade av Lipus.

Kurser

Hälso- och sjukvårdsjuridik

Hälso- och sjukvårdsjuridik är en digital utbildning med snabbt och flexibelt upplägg. Kurstexterna komplementeras med interaktiva delar och förstärks med film, praktikfall, quiz och kunskapstester. Utbildningen syftar till att effektivisera ST-läkares specialisttjänstgöring och fokuserar främst på hälso- och sjukvårdens delmål inom juridik och organisation.

Läkemedel - utbildning för ST-läkare 

Utbildningen syftar till att repetera basal farmakologi, farmakokinetik, samt belysa start, uppföljning och utvärdering av läkemedelsbehandling. Utbildningen skall också belysa rollerna av de olika aktörerna kring läkemedelshantering och behandling.

Medicinsk etik för
ST-läkare

Syftet med utbildningen är få kunskaper och färdigheter kring flera obligatoriska mål för ST-utbildningen: Etik, forskningsetik, aktuell lagstiftning och samhällsfrågor kring mångfald/likabehandling/diskriminering.

Försäkringsmedicin

Kommer snart...