Läkemedel

Syfte

Läkemedelsförskrivning är ett kraftfullt verktyg och en läkare ska kunna ta ställning till om olika läkemedel fyller sin funktion och är anpassade till patienten. Dessutom ska patienten vara välinformerad kring syfte och mål samt vilka biverkningar behandlingen kan ge. Utbildningen ska hjälpa ST-läkaren med kunskap och instrument för att kunna leva upp till detta ansvar och på ett rationellt sätt kunna ordinera läkemedel både utifrån individ- och samhällsekonomisk nivå.

Kursen uppfyller delmål enligt:
 
SOSFS (2015:8):
  • b3
HSLF-FS (2021:8):
  • bt15
  • STc14 (beroende på specialitet)

Kursinnehåll

Utbildningen repeterar basal farmakologi och farmakokinetik samt beskriver olika typer av läkemedel och biverkningar. Utbildningen belyser även ett läkemedels livscykel och ger kunskap om olika aktörers roller samt hälsoekonomiska aspekter.

Vill du veta mer?

Vill du beställa utbildningen eller veta mer? Klicka här

Vid frågor kring utbildningen vänligen kontakta: kafai.wong@medibas.se | tel: 0739-578 977