Läkemedel

Syfte

Läkemedelsförskrivning är ett kraftfullt verktyg och en läkare ska kunna ta ställning till om olika läkemedel fyller sin funktion och är anpassade till patienten. Dessutom ska patienten vara välinformerad kring syfte och mål samt vilka biverkningar behandlingen kan ge. Utbildningen ska hjälpa ST-läkaren med kunskap och instrument för att kunna leva upp till detta ansvar och på ett rationellt sätt kunna ordinera läkemedel både utifrån individ- och samhällsekonomisk nivå.

Kursen upfyller delmål enligt:
 
SOSFS (2015:8):
  • b3
HSLF-FS (2021:8):
  • bt15
  • STc14 (beroende på specialitet)

Kursinnehåll

Utbildningen syftar till att repetera basal farmakologi, farmakokinetik, samt belysa start, uppföljning och utvärdering av läkemedelsbehandling. Utbildningen skall också belysa rollerna av de olika aktörerna kring läkemedelshantering och behandling. 

Deltagarna ska efter genomförd kurs ha kunskap om:

  • Hur läkemedelsgenomgången går till
  • Kunna göra riskbedömningar för interaktioner och biverkningar vid läkemedelsbehandling
  • Ha kunskap om hur man kan anpassa läkemedelsbehandlingen efter patientens ålder, kön, vikt, njur- och leverfunktion, samsjuklighet och övrig medicinering
  • Kunna kritiskt granska och värdera information om läkemedel
  • Ha kunskap om miljöpåverkan och hälsoekonomi för att motsvara alla målen i målbeskrivningen

  

Vill du veta mer?

Vill du beställa utbildningen eller veta mer? Klicka här

Vid frågor kring utbildningen vänligen kontakta: kafai.wong@medibas.se | tel: 0739-578 977