Kurs inom GDP

Syfte

GDP, Good Distribution Practice, ger en bra inblick i de regulatoriska kraven vid hantering och distribution av läkemedel och andra aktiva farmaceutiska substanser (API) och vad som händer när kraven inte följs. Denna introduktionsutbildning ger svar på dessa centrala frågor.


Utbildningen vänder sig till personer inom läkemedelsföretag med ansvar för förvaring, distribution, distributörer och transportörer.


Kursen är en introduktionsutbildning inom GDP men kan med fördel även göras i repetitivt syfte.


Kursansvarig och expert är Kerstin Annas, Q Annas AB.

Kursinnehåll

Kursdeltagarna ska få god kännedom om reglerna avseende:
  • Att läkemedel i leveranskedjan är godkända i enlighet med EU:s lagstiftning
  • Att läkemedel lagras under de rätta förhållandena hela tiden, inklusive under transport
  • Att kontaminering av produkter undviks
  • Att en tillräcklig omsättning av lagrade läkemedel sker
  • Att rätt produkter når rätt adressat inom en tillfredställande tidsperiod
  • Att distributörens spårningssystem för att möjliggöra att hitta felaktiga produkter och återkallningsförfarande
  • Att piratkopierade produkter upptäcks och hanteras korrekt

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Vera Rönngard, | tel: 070-161 58 49
för att beställa kursen eller för mer information.