Kurser inom Good Clinical Practice- GCP

Good Clinical Practice

Heltäckande och inspirerande GCP utbildningar på grund- eller repetitionsnivå. Genomförs digitalt utifrån egen studietakt.

Bonnier Healthcare tillhandahåller två utbildningar inom GCP (Good Clinical Practice) framtagna tillsammans med GCP-konsulten Anders Hellgren.

Grundutbildning

För dig som är i behov av mer omfattande grundläggande kunskaper inom GCP.

Repetitionsutbildning

För dig som behöver uppdatera dina kunskaper inom området, alternativt vill få en övergripande förståelse för ämnet.

Utbildningarna uppfyller kraven för ICH GCP Investigator Site Personal Training som identifieras av TransCelerate BioPharma, INC.

Utbildningarna ger grundläggande kunskaper om GCP och de regelverk som gäller vid forskning på människor. Kurserna omfattar såväl de etiska aspekterna, genom den så kallade Helsingforsdeklarationen, som de regelverk och krav som gäller vid kliniska studier.

Men även ansökningsförfarande kopplade till kliniska studier samt tillvägagångssätt för publicering vid studieavslut ingår.

Utbildningarna är anpassade för digitalt lärande. Innehållet består av texter, animationer, film och extra inläsningsmaterial. Utöver teori förväntas kursdeltagaren svara på löpande kunskapstester. Vid avslutad utbildning kan ett personligt kursintyg laddas ner direkt från utbildningsportalen. Kursen är tillgänglig under 12 månader från start så deltagaren kan gå tillbaka och repetera vissa delar och använda utbildningen som en källa för information ifrån under denna tid. Eftersom utbildningarna är webbaserad finns inga fasta kurstillfällen.

Mer information om GCP-utbildningarna

  • Utbildningarna vänder sig till prövare, forskningssjuksköterskor och övriga professioner som arbetar med kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin, hälso- och sjukvården eller andra relevanta branscher.
  • Kursansvarig och expert: Anders Hellgren, (Hellgren GCP Consulting AB) med över 35 års erfarenhet av kliniska prövningar.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Vera Rönngard, | tel: 070-161 58 49
för att beställa eller få mer information om kursen.