Kurs inom GCP

Syfte

Utbildningen inom GCP (Good Clinical Practice) ger en bra grund om det regelverk som styr de kliniska prövningarna, varför de finns och hur man följer dem.

Utbildningarna vänder sig till alla som arbetar med kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin, hälso- och sjukvården (prövare och forskningssjuksköterskor) och andra som kommer i kontakt med kliniska prövare.

Nivån på utbildningarna är främst anpassad för dig som börjat arbeta inom området eller behöver uppdatera dina kunskaper inom GCP-området.

GCP-utbildningen uppfyller kraven för ICH GCP Investigator Site Personal Training som identifieras av TransCelerate BioPharma, INC. Som är nödvändigt för att möjliggöra ömsesidigt erkännande av GCP-utbildning för prövare.

Kursansvarig och expert: Anders Hellgren, Hellgren GCP Consulting AB

Kursinnehåll GCP

  • Introduktion och bakgrund
  • Regelverket
  • Forskningsprocessen
  • Forskningsetik
  • Helsingforsdeklaration
  • Att genomföra en klinisk studie 
  • Etik och ansvar

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Vera Rönngard, | tel: 070-161 58 49
för att beställa eller få mer information om kursen.