Utbildningen Bättre diabetesvård baseras på rekommendationerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård. Riktlinjerna ger rekommendationer om vård vid diabetes hos vuxna.