"Rätt och väl underhållen kompetens är grunden till en bra verksamhet. Regelverken är i ständig förändring och effektiva utbildningsinsatser krävs kontinuerligt. Bonnier Academy kan med sitt praktiska verktyg ge alla möjligheten att hålla sina kunskaper om de viktigaste regelverken och andra rutiner aktuella."

Personalfrågan är central. Både inom omsorgen och socialtjänsten. Det är svårt att få tag på kvalificerad personal och ny personal behöver snabb utbildning.

Vi erbjuder ett kompetensverktyg som ska passa alla. Digitala kurser som alla kommer åt från mobilen, surfplattan eller datorn med en webbläsare. Nya kurser tillkommer konternuerligt med aktuella ämnen och kurserna är alltid uppdaterade.

Med Bonnier Academys kompetensabonnemang får din personal tillgång till snabb, enkel och effektiv utbildning på deras sätt.

Gå tillbaka