En kurs som hjälper dig med hur du ska tänka kring sekretess och tystnadsplikt då du vårdar personer med demenssjukdom.

Du vill ge så bra vård och omsorg som möjligt till personer med demenssjukdom, men vissa situationer kan vara svåra att hantera på ett sätt som överensstämmer med lagen. Ibland hittar man egna lösningar som kan vara svåra att avgöra om de strider mot lagen eller inte. Den här kursen ökar din medvetenhet i frågor rörande situationer då det inte finns några givna eller självklara svar.

Kursens innehåll

Block 1
15 minuter
Begrepp och lagar
Ämnesexperten
Användbara begrepp
Hälso- och sjukvårdens mål
Patientens delaktighet vid vård
Vem är skyldig att ge vård?
Lagar för hälso- och sjukvård
Lagar för Socialtjänsten

Block 2
10 minuter
Information och samtycke
Information om vård och behandling
Vilken information ska du ge?
Informerat samtycke

Block 3
10 minuter
Skydds- och tvångsåtgärder
Vård till beslutsoförmögna
Ett hypotetiskt samtycke
Vem bestämmer och kan ta beslut för patienten?
I vilka situationer är skydds- och tvångsåtgärder okej?

Block 4
15 minuter
Praktikfall

Kursmaterial
För vems skull - E-bok från Svenskt Demenscentrum
Checklista - Information till patienten
Checklista - Lagar kortversion
Checklista - Lagar långversion
Checklista - Informerat samtycke
Checklista - Hypotetiskt samtycke
Checklista - Skydds- och tvångsåtgärder

 

Kursens längd: 50 minuter
Senast uppdaterad: 2016-05-01

Kontakta oss