En kurs om hur du som arbetar inom omsorgen hanterar sekretess och tystnadsplikt.

Du som arbetar inom omsorgen får veta saker om människorna du möter i ditt arbete. Mycket av det du får veta är uppgifter som är belagda med sekretess. Har du tagit emot information och uppgifter som är belagda med sekretess så har du automatiskt tystnadsplikt. Det innebär att du inte får lämna informationen vidare till någon annan.

Kursens innehåll

Block 1
15 minuter
Sekretess och tystnadsplikt
Att bli vårdtagare
Personalen
Socialtjänstakt och annan dokumentation
Förtroende för vården
Offentlig eller privat?
Sekretess och tystnadsplikt i praktiken

Block 2
15 minuter
Hur fungerar sekretess?
Byggstenar
Luckorna
Närstående
Sekretess mot närstående
Barnets integritetsskydd

Block 3
7 minuter
Myndigheter
Polisen
Utlämnande av information till hälso- och sjukvården
Försäkringsbolag eller arbetsgivare
Integritetsskydd mot försäkringskassan

Block 4
15 minuter
Praktikfall

 

Kursens längd: 52 minuter
Senast uppdaterad: 2017-01-11

Kontakta oss