I kursen får du veta mer om vad Lex Sarah och rapporteringsskyldighet innebär och vad som händer efter en rapport har lämnats in. Testa dina kunskaper i blocket med praktikfall, svara rätt på frågorna för att få godkänt i kursen.

Kursens innehåll

Block 1
5 minuter
Lex Sarah
Vår expert
Vem är Sarah?
En bestämmelse

Block 2
10 minuter
Rapporten
Mer om rapportering
Vad ska du rapportera?
Lämna in rapporten
Vad händer sen?
Arbetar du i en privat verksamhet?

Block 3, riktad till dig som är rapportansvarig
15 minuter
Anmälan
När rapporten lämnats in
Hur utreds rapporten?
Viktigt att ta reda på
Utredningen ska dokumenteras
Uppgifter i dokumentationen
Dokumentation
Orsaker
Beslut
Anmälan till IVO

Block 4
15 minuter
Praktikfall

Extra kursmaterial
Anmälningsblankett - från IVO
Checklista - Vad ska rapporteras?
Checklista - Att ta reda på i utredningen
Checklista - Utredningens dokumentation
Checklista - Bedömning av allvarlighetsgrad
Lex Sarah föreskrift - från socialstyrelsen
Handbok om Lex Sarah - från socialstyrelsen

Kursens längd: 45 minuter
Senast uppdaterad: 2016-05-02

Klicka här för att ladda ner Infobladet om kursen Lex Sarah

Kontakta oss