I den här kursen får du lära dig grunderna om de viktigaste reglerna. Det finns mycket att lära sig och i den här kursen får du en första, grundläggande förståelse för vad ditt arbete handlar om.

Fakta om kursen

  • Kursens längd: 7 block (1 block är max 15 minuter långt)
  • Kursintyg: Ja
  • Senast uppdaterad: 2016-06-07

Den sociala omsorgen bygger på tanken om människors lika värde och att samhället har ett ansvar för de människor som behöver stöd och hjälp av olika anledningar. Din roll är viktig eftersom du kommer att möta människor i utsatta situationer som är beroende av din hjälp.

För att brukarna ska få det bemötande och den vård de har rätt till och för att allt ska fungera bra i verksamheten finns det regler som du måste följa. I den här kursen får du lära dig grunderna om de viktigaste reglerna. Det finns mycket att lära sig och i den här kursen får du en första, grundläggande förståelse för vad ditt arbete handlar om.

Kursen är framtagen av universitetslektor Lotta Wendel, Malmö högskola.

I kursen ingår avsnitt om:

  • Introduktion
  • Sekretess & tystnadsplikt
  • Information & samtycke
  • Delegering
  • Dokumentation
  • Lex Sarah
  • Kunskapstest

Kontakta oss