I den här kursen får du veta mer om hur du hjälper äldre att förebygga fall. I varje kapitel ingår ett antal avsnitt, samt frågor där du får testa dina kunskaper.

Fakta

  • Kursens längd: 4 kapitel
  • Kursintyg: Ja

Fallolyckor bland äldre är ett stort folkhälsoproblem. Fallskador är den tredje vanligaste orsaken till sjukhusvård efter hjärt- och kärlsjukdom, och innebär stort lidande.

Varje år avlider cirka 1 500 personer av fallskador i Sverige – det är tre gånger så många som omkommer till följd av trafikolyckor.

Den här kursen är framtagen tillsammans med Jimmie Kristensson, sjuksköterska och docent i vårdvetenskap (LU), Eva Ekvall-Hansson, docent i fysioterapi (LU) och Agneta Malmgren-Fänge, docent i arbetsterapi (LU). Den här kursen ingår i projektet MotFall som drivs tillsammans med Vinnova.

Kursens innehåll

1 - Den åldrande kroppen
10 minuter

2 - Orsaker till fall
17 minuter

3 - Du kan hjälpa
10 minuter

4 - Sluttest
5 minuter

Extra kursmaterial
Diskussionsunderlag, Downton fall risk index, Läs mer - Den åldrande kroppen, Livsmedelsverkets Nordiska näringsrekommendationer - Presentation, Rekommendationer om näring och fysisk aktivitet, Protein - Hur mycket är lagom, Så minskar du risken att falla - Socialstyrelsen, Tips och råd för att förhindra fallolyckor – Balansera mera.

Kursens längd: cirka 45 minuter
Beställ kursen genom att kontakta oss genom formuläret nedan.

Kontakta oss