Fallolyckor bland äldre är ett stort folkhälsoproblem. Det är den tredje vanligaste orsaken till sjukhusvård efter hjärt- och kärlsjukdom och innebär stort lidande. I Sverige avlider varje år cirka 1 500 personer efter att de ramlat – tre gånger fler än de som dör på grund av trafikolyckor.

I den här kursen får du lära dig hur du hjälper äldre att förebygga fall. Efter avklarad kurs får du ett kursintyg. Kursen är framtagen i samarbete med våra ämnesexperter Eva Ekvall Hansson, Agneta Malmgren Fänge och Jimmie Kristensson från Lunds universitet. Kursen ingår i det Vinnovafinansierade projektet MotFall.

Kursens innehåll

Kapitel 1 - Den åldrande kroppen
Det biologiska åldrandet, Övning, Nervsystemet, Övning.

Kapitel 2 - Orsaker till fall
Balanssystemet, Strategier för att hålla balansen, Falla eller inte falla, Övning, Kognitiva funktioner, Övning, En balanserad kost, Risk för undernäring, Faktorer bakom undernäring, Riskbedömning, Övning, Läkemedel, Risker i läkemedelshantering, Fallrisken, Övning.

Kapitel 3 - Du kan hjälpa
Bostad, Träna för att förebygga fall, Hjälpmedel, Bedömningsinstrument, När det händer, ABCDE-metoden, Övning.

Kapitel 4 - Sluttest

Extra kursmaterial
Diskussionsunderlag,
Downton fall risk index,
Läs mer - Den åldrande kroppen,
Läs mer - Nordiska näringsrekommendationer - Presentation (Livsmedelsverket),
Läs mer - Rekommendationer om näring och fysisk aktivitet (Livsmedelsverket),
Läs mer - Protein - Hur mycket är lagom (Livsmedelsverket),
Läs mer - Så minskar du risken att falla (Socialstyrelsen),
Läs mer - Tips och råd för att förhindra fallolyckor – Balansera mera (Socialstyrelsen).

Generella kursmål

  • Förstå hur risk för fall hos äldre kan upptäckas i ett tidigt skede.
  • Förstå hur det går att förhindra att äldre faller
  • Känna till vanliga orsaker för fall hos äldre personer i hemmet.
  • Kunskap om åtgärder i samband med fall.
  • Kunna genomföra fallriskbedömning med bedömningsinstrument.
  • Kunna föreslå basala fallförebyggande åtgärder.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss för att beställa eller få mer information om kursen.
Fyll i formuläret nedan. 

Kontakta oss