Kursen Dokumentation ger dig kunskaper om tillämpning, utformning, professionellt förhållningssätt och styrdokument. Du får även stöd, idéer och praktiska exempel på hur du kan arbeta med dokumentationen.

Fakta

  • Kursens längd: 4 block (1 block är max 15 minuter långt)
  • Kursintyg: Ja
  • Senast uppdaterad: 2016-09-22

Dokumentation ska enligt socialtjänstlagen (SoL) ske både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling. Den har stor betydelse för den enskilda individen och för verksamheten. Dokumentation utgör ett viktigt underlag för insyn och tillsyn.

Kursens innehåll

Block 1 - Inledning
10 minuter
Varför/Vem/När ska man dokumentera?

Block 2 - Att dokumentera
15 minuter
Personakt & journalhandling
Språket
Att tänka på

Block 3 - Tänk på!
10 minuter
Respekt
SoT
Rättning
Tolk & översättning
Tillgänglighet

Block 4 - Kunskapskollen
10 minuter
Testa dina kunskaper i kunskapskollen!

Extra kursmaterial
Checklista - att tänka på vid dokumentation
Mall - levnadsberättelse
Mall - genomförandeplan

Kursens längd: 45 minuter
Senast uppdaterad: 2016-11-24

Kontakta oss