Inom den sociala omsorgen uppstår situationer då omsorgspersonal får utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. För att detta ska ske på ett säkert och tryggt sätt för patienten används delegering. Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap och förståelse om delegering.

Fakta

  • Kursens längd: 4 block (1 block är max 15 minuter långt)
  • Kursintyg: Ja
  • Senast uppdaterad: 2017-01-11

Delegering är en form av arbetsfördelning inom hälso- och sjukvården och behövs för att fördela en arbetsuppgift till någon som annars inte skulle få utföra den.

Den här kursen bygger på socialstyrelsens regler om delegering och är anpassad för dig som arbetar med social omsorg. I kursen får du veta mer om delegering och hur den ska utföras på rätt sätt. Kursen är framtagen av universitetslektor Lotta Wendel, Malmö högskola.

Kursens innehåll

Block 1 - Vad är delegering?
10 minuter
Vilka uppgifter kan delegeras och vems ansvar är det?

Block 2 - Hur går det till?
10 minuter
Hur går delegeringen till och hur gör du i en nödsituation?

Block 3 - Mer om delegering
10 minuter
Kan en delegering upphöra och vad gäller vid egenvård?

Block 4 - Kunskapskollen
15 minuter
Testa dina kunskaper i kunskapskollen!

Extra kursmaterial
Socialstyrelsens regler om bedömning av egenvård
Checklista - att tänka på vid delegering
Checklista - dokumentation av delegeringsbeslut

Kursens längd: 45 minuter
Senast uppdaterad: 2017-01-11

Kontakta oss