Här kan du läsa mer om de kurser vi erbjuder inom Omsorg.

 Vi uppdaterar ständigt befintliga kurser, lägger till nya och ger dig nytt innehåll baserat på din verksamhets intressen.

Alla kurser

Fallprevention

Fallolyckor bland äldre är ett stort folkhälsoproblem. Fallskador är den tredje vanligaste orsaken till sjukhusvård efter hjärt- och kärlsjukdom, och ...

Delegering

Inom den sociala omsorgen uppstår situationer då omsorgspersonal får utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. För att detta ska ske på ett säkert och try...

Introduktionskurs för omsorgspersonal

Den sociala omsorgen bygger på tanken om människors lika värde. Samhället har ett ansvar för människor som behöver stöd och hjälp av olika anledningar...

Skydds- och tvångsåtgärder

Du vill ge så bra vård och omsorg som möjligt till personer med demenssjukdom, men vissa situationer kan vara svåra att hantera på ett sätt som överen...

Dokumentation

Du som arbetar inom omsorgen ska dokumentera vad du gör och de beslut du tar. Både handläggning och genomförande av beslut om stödinsatser, vård och b...

Lex Sarah

I kursen får du veta mer om vad Lex Sarah och rapporteringsskyldighet innebär och vad som händer efter en rapport har lämnats in...

Sekretess och tystnadsplikt

Du som arbetar inom socialtjänsten får veta saker om människorna du möter i ditt arbete. Mycket av det du får veta är uppgifter som är belagda med sekretess...