Här kan du läsa mer om de kurser vi erbjuder inom Omsorg.

 Vi uppdaterar ständigt befintliga kurser, lägger till nya och ger dig nytt innehåll baserat på din verksamhets intressen.

Alla kurser

Fallprevention

I den här kursen får du veta mer om hur du hjälper äldre att förebygga fall. I varje kapitel ingår ett antal avsnitt, samt frågor där du får testa din...

Delegering

Inom den sociala omsorgen uppstår situationer då omsorgspersonal får utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. För att detta ska ske på ett säkert och try...

Introduktionskurs för omsorgspersonal

I den här kursen får du lära dig grunderna om de viktigaste reglerna. Det finns mycket att lära sig och i den här kursen får du en första, grundläggan...

Skydds- och tvångsåtgärder

En kurs som hjälper dig med hur du ska tänka kring sekretess och tystnadsplikt då du vårdar personer med demenssjukdom.

Dokumentation

Kursen Dokumentation ger dig kunskaper om tillämpning, utformning, professionellt förhållningssätt och styrdokument. Du får även stöd, idéer och prakt...

Lex Sarah

I kursen får du veta mer om vad Lex Sarah och rapporteringsskyldighet innebär och vad som händer efter en rapport har lämnats in...

Sekretess och tystnadsplikt

Du som arbetar inom socialtjänsten får veta saker om människorna du möter i ditt arbete. Mycket av det du får veta är uppgifter som är belagda med sekretess...