Välkommen till kursen i Microsoft Project 2013! 

Denn kurs ger dig en introduktion till det nya och uppdaterade Microsoft Project. Om du inte har använt Project tidigare är det här kursen för dig! Kursen kommer att introducera dig till de grundläggande funktionerna så att du kan skapa ett projekt, planera uppgifter och hantera projektresurser. 

Modulerna visar hur du snabbt och effektivt kommer igång att använda Microsoft Project för dina projekt.