Välkommen till kursen i Microsoft Project 2013! 

Denna kurs ger dig en introduktion till det nya och uppdaterade Microsoft Project. Om du inte har använt Project tidigare är det här kursen för dig! I kursen presenteras de grundläggande funktioner du behöver kunna för att skapa ett projekt, planera uppgifter och hantera projektresurser. 

Modulerna visar hur du snabbt och effektivt kommer igång med att använda Microsoft Project för dina projekt.