Välkommen till din kurs i OneNote 2013.

Kursen vänder sig till dem som är nya till OneNote eller de som vill få ut mer av denna kraftfulla, digitala anteckningsblocken.

Du kommer att lära dig att använda OneNotes många funktioner samt hur man navigerar i användargränssnittet.

Du kommer också att visas hur man infogar innehåll, hur man kan dela en anteckningsbok med dina kollegor och hur du synkroniserar den så det är alltid up-to-date.