Välkommen till denna kurs som ger dig en introduktion till Office 365. Kursen är framförallt inriktad på att ge dig ökad förståelse för hur nya Office 365 fungerar samt hur du bäst arbetar med det.

Kursinnehållet är specialutvalt med fokus på användare som behöver lära sig hur man enkelt och effektivt kan använda Office 365 i sitt dagliga arbete och hur man får störst utbyte av alla smarta och nya funktioner.