Kursen fokuserar på att ge ökad förståelse för hur Excel är uppbyggt och vilka funktionaliteter och arbetsmässiga fördelar du får tillgång till när du uppgraderar till Excel 2013.

Kursens innehåll är sammanställd med särskilt fokus på användare som har ett behov för grundläggande kunskaper om hur man arbetar bäst i Excel i vardagen.