Denna kurs ger dig en djupare förståelse för hur Excel fungerar och hur de avancerade funktionerna och verktygen kan bidra till att göra dig till en ännu bättre och effektivare användare i Excel.

Kursen vänder sig primärt till dig som är en erfaren användare och behöver bygga på och fördjupa dina kunskaper för att arbeta ännu effektivare i Excel.

Kursen går igenom användbara funktioner som anpassningsverktyg för tabeller och kalkylblad, utsnittsverktyget, hur du bearbetar och importerar data liksom även möjligheterna att samarbeta med kollegorna i samma kalkylblad för att nämna några exempel.