Välkommen till kurserna i Microsoft Office 2010 och till ett helt nytt, intuitivt utbildningskoncept som hjälper dig att använda ditt Office-paket ännu mer effektivt.

Denna introduktionskurs är särskilt inriktad på att ge dig en förståelse för hur Office 2010 är uppbyggt och vilka nya funktioner som finns i det uppgraderade paketet. 

  • Användargränssnittet
  • Outlook 2010
  • Word 2010
  • Excel 2010
  • PowerPoint 2010
  • OneNote 2010
  • Microsoft Office Web App

Ladda ner produktblad