Området sexuella kränkningar är laddat och väcker starka känslor. För att kunna agera korrekt och rättssäkert behöver du kunskap, praktisk erfarenhet och känsla. Det är ofta du och dina kolleger som först ser och kan ingripa när situationer med sexuella kränkningar uppstår.

I den här kursen får du veta vad du ska göra om det förekommer sexuella kränkningar i skolan. Kursen ger kunskap om vad lagen säger och praktiska tips på hur du och dina kollegor kan agera i svåra situationer.

Kursens innehåll

Kapitel 1 - Ett stort samhällsproblem
Bakgrund, Vad är sexuella kränkningar? Hur stort är problemet? Hur yttrar sig problemet? Case.

Kapitel 2 - Lagarna som styr
Lärarens skyldigheter, Vanliga brott, Case, Konsekvenser av brott, Instagram-målet, Case, Vad säger lagen? Tänk på att...

Kapitel 3 - Om det händer?
Lärarrollen vid kränkningar, Att ta tag i en händelse, Case.

Kapitel 4 - Arbeta förebyggande
Förebygg kränkningar, Förebygg i vardagen, Skoltoaletterna, Video, Case.

Kapitel 5 - Sammanfattning
Video, Sammanfattning, Avslutning.

Extra kursmaterial
Diskussionsunderlag - Sexuella kränkningar,
Läs mer - Förebygg kränkningar,
Läs mer - Arbeta med sexuella trakasserier i skolan (RFSU),
Laghänvisningar.

Generella kursmål

  • Veta definitionen av en sexuell kränkning.
  • Ha kännedom om olika former av sexuell kränkning: fysiskt, verbalt, på nätet, i klassrummet - typsituationer.
  • Ha kännedom om det egna ansvaret och att det ska förmedlas till eleverna.
  • Veta när du som lärare har möjlighet och skyldighet att ingripa vid en sexuell kränkning.
  • Veta hur du går tillväga om du ser en sexuell kränkning.
  • Veta hur du kan arbeta proaktivt mot sexuella kränkningar med eleverna.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss för att beställa eller få mer information om kursen.
Fyll i formuläret nedan. 

Kontakta oss