I den här kurslistan kan du se de kurser som ingår i Bonnier Academy Lärare. Utbudet utökas med kurser automatiskt och läggs till i ditt kursbibliotek. Klicka på en kurs för att läsa mer om den.

Kurser Lärare

Ordning och trygghet

En lugn och trygg skolmiljö är viktig för elevernas hälsa och studiero. Den här kursen tar upp de rättsliga principer som all skolpersonal behöver känna till och ger konkreta råd om hur ordningsstörningar bör hanteras.

Kränkningar i skolan

Vad är en kränkning? Vilka åtgärder är rimliga om du eller en elev blir utsatt? Som lärare är arbetsmiljön i klassrummet ditt ansvar. I den här kursen får du veta vad lagen säger om kränkningar i skolan och du lär dig att upptäcka och hantera dem.

Nätkränkningar

Nätkränkningar är problematik som utspelas på en ny arena. Lagstiftningen är inte helt tydlig angående hur du som lärare eller skolpersonal ska hantera kränkningar som sker på nätet. Men skolan har ofta både möjlighet och skyldighet att ingripa. Kursen ger kunskap om hur lagen ska tolkas så att du känner dig trygg med skolans ansvar när det gäller nätkränkningar.

Sexuella kränkningar

Området sexuella kränkningar är laddat och väcker starka känslor. För att kunna agera korrekt och rättssäkert behöver du kunskap, praktisk erfarenhet och känsla. Det är ofta du och dina kolleger som först ser när sexuella kränkningar förekommer i skolan. I den här kursen får du veta vad du ska göra.

Politik i skolan

Ibland är det svårt att veta hur man ska arbeta med politiska partier i skolan. Måste man bjuda in alla? Hur gör man med kontroversiella partier? Vad är det egentligen som gäller? I den här utbildningen får du veta!