I den här kurslistan kan du se de kurser som ingår i Bonnier Academy Lärare. Utbudet utökas med kurser automatiskt och läggs till i ditt kursbibliotek. Klicka på en kurs för att läsa mer om den.

Kurser Lärare

Ordning och trygghet

En lugn och trygg skolmiljö är viktig för elevernas hälsa och studiero. Med kunskaper om rättsliga sammanhang och konfliktlösande strategier får lärar...

Kränkningar i skolan

Vad är en kränkning? Vilka åtgärder är rimliga om du eller en elev blir utsatt? Som lärare är arbetsmiljön i klassrummet ditt ansvar. I den här kursen...

Nätkränkningar

Nätkränkningar är problematik som utspelas på en ny arena. Det har medfört att lagstiftningen inte är helt uppdaterad gällande hur du som lärare eller...

Sexuella kränkningar

Området sexuella kränkningar är laddat och väcker starka känslor. För att kunna agera korrekt och rättssäkert behöver du kunskap, praktisk erfarenhet ...

Politik i skolan

Ibland är det svårt att veta hur man ska arbeta med politiska partier i skolan. Hur gör man med kontroversiella partier? Måste man bjuda in alla? Vad ...