I vissa yrken och branscher ingår möten med exempelvis kunder där svåra samtal och diskussioner kan leda till negativa känslor hos kunden. I det fysiska mötet är du som arbetstagare i en utsatt situation. I den här kursen får du lära dig hur du minimerar risken för att hamna i farliga situationer kopplat till mötet, hur du genomför en riskanalys samt hur du förbereder dig och hanterar en hotfull situation.

Den här kursen är framtagen av Bonnier Academy i samarbete med säkerhetsföretaget 2Secure, som arbetar för att minska risk och bygga trygghet.

Det finns serviceyrken där kontakt med kunder i utmanande situationer är vanliga. Bland annat hos fastighetsskötare, receptionister, hotellpersonal, socialarbetare och personal inom kollektivtrafiken. Det är viktigt att du som arbetstagare är förberedd och har de rätta verktygen för att hantera dessa situationer. Hur ser ditt företags säkerhetskultur ut? Hur mycket tolererar du och hur långt får det gå innan gränsen är nådd?

Kursledarna från 2Secure, som är experter på trygghet och säkerhet, ger dig i den här webbkursen verktyg för att analysera och hantera hotfulla situationer. Du får lära dig hur du ska agera innan, under och efter ett utmanande möte.

Kursens innehåll

Kapitel 1 - Hot och våld
Syfte och definitioner, Våldstrappan, Nödvärnsrätt och envarsgripande.

Kapitel 2 - Före
Att undvika våld, Mental förberedelse, Akut stress, Riskanalys, Case, Riskinventering.

Kapitel 3 - Under
Rätt uppförande, Kommunikation, Taktiskt agerande, Att bli hotad eller utsatt för våld.

Kapitel 4 - Efter
Hur går man vidare efteråt, Dina rättigheter, Om din kollega drabbats, Videoquiz.

Extra kursmaterial
Checklista – om du blivit utsatt för hot, 
Checklista – om du blivit utsatt för våld, 
Styrdokument som bör finnas på arbetsplatsen,
Övning.

Generella kursmål

  • Förståelse för tekniker för att hantera människor i utmanande möten.
  • Öka den riskanalytiska förmågan vid utmanande möten.
  • Ge en grundläggande kunskap om konflikthantering.
  • Öka kunskapen om trygghetskulturen på arbetsplatsen.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss för att beställa eller få mer information om kursen.
Fyll i formuläret nedan. 

Kontakta oss