I vissa branscher ingår möten med kunder i svåra samtal och diskussioner som ofta kan leda till att negativa känslor hos kunden uppstår. I det fysiska mötet är du som arbetstagare i en utsatt situation. I den här kursen får du lära dig hur du kan minimera risken för att hamna i farliga situationer kopplat till mötet, hur du genomför en riskanalys, förbereder dig och hur du hanterar en situation som är hotfull.

Den här kursen är framtagen av Bonnier Academy i samarbete med 2Secure som arbetar för att minska risk och bygga trygghet.

Det finns serviceyrken där kontakt med kunder i utmanande situationer är vanliga. Bland annat hos fastighetsskötare, receptionister, hotellpersonal, socialarbetare och personal inom kollektivtrafiken. Det är viktigt att du som arbetstagare är förberedd och har de rätta verktygen för att hantera dessa situationer. Hur ser ditt företags säkerhetskultur ut? Hur mycket tolererar du och hur långt får det gå innan gränsen är nådd?

Den här webbkursen är framtagen tillsmmans med säkerhetsföretaget 2Secure som är experter på trygghet och säkerhet. I kursen får du lära dig verktyg för att kunna analysera och hantera hotfulla situationer. Du får lära dig hur du ska hantera innan, under och efter ett utmanande möte.

Kursens innehåll

Kapitel 1 - Hot och våld
Syfte och definitioner, våldstrappan, nödvärnsrätt och envarsgripande.

Kapitel 2 - Före
Att undvika våld, menal förberedelse, akut stress, riskanalys, case och riskinventering.

Kapitel 3 - Under
Rätt uppförande, kommunikation, taktiskt agerande och att bli hotad eller utsatt för våld.

Kapitel 4 - Efter
Hur går man vidare efteråt, dina rättigheter, om din kollega drabbats och videoquiz.

Extra kursmaterial
Checklista – om du blivit utsatt för hot, Checklista – om du blivit utsatt för våld, Styrdokument som bör finnas på arbetsplatsen, Övning, Våld och hot i arbetsmiljön, Lyssna aktivt.

Generella kursmål

  • Förståelse för tekniker för att hantera människor i utmanande möten.
  • Öka den riskanalytiska förmågan vid utmanande möten.
  • Ge en grundläggande kunskap om konflikthantering.
  • Öka kunskapen om trygghetskulturen på arbetsplatsen.

För att beställa eller få mer information om kursen fyller du i formuläret nedan. Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av Bonnier Academys personuppgiftspolicy.

Kontakta oss