Syftet med dataskyddsförordningen, eller GDPR, är att skydda enskildas personuppgifter. Det påverkar ditt jobb, när du samlar in och hanterar personuppgifter.

I kursen får du veta mer om reglerna i GDPR och hur du ska förhålla dig till dem när du hanterar personuppgifter i ditt arbete.

Varje kapitel avslutas med ett test, där du får testa dina kunskaper. Med kursen följer också extramaterial i form av checklistor och mer att läsa.

Kursens innehåll

Kapitel 1 - Syfte och definitioner
Syfte och definitioner, personuppgiftsbehandling, Case, Test

Kapitel 2 - Rättsliga principer
När får man samla in personuppgifter? Rättsliga principer, Principer för personupgiftsbehandling, Hur får man använda personuppgifter? Skydd för känsliga personuppgifter, Case, Test

Kapitel 3 - De registrerades rättigheter
Rätt till information, Dataportabilitet, Rätt till radering, Fler rättigheter, Övning, Test, Vad är ostrukturerad data? 

Kapitel 4 - Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde, Olika roller och ansvar, Vilka är personuppgiftsansvariga kontra personuppgiftsbiträden? Skyldigheter för de som behandlar personuppgifter, Visa att personuppgifter hanteras korrekt, Vårt ansvar som personuppgiftsincident, Övning, Test.

Kapitel 5 - Ansvar och sanktioner
Ansvar och sanktioner, Dyrt att bryta mot reglerna, Övning, Test.

Extra kursmaterial
Checklista - Innan personuppgiftsbehandling påbörjas, Checklista - Konsekvensanalys, Frågor och svar om dataskyddsförordningen - GDPR, Läs mer - Grundläggande principerför personuppgiftsbehandling, Läs mer - Skyldigheter vid behandling av personuppgifter.

Generella kursmål

  • Förståelse förordningens syfte

  • Förståelse för förordningens begrepp och definitioner

  • Förståelse för de registrerades rättigheter

  • Förståelse för personuppgiftsansvariges uppgift

  • Förståelse för förordningens sanktionssystem

  • Förståelse för när incidentrapport ska göras och till vem den ska göras

  • Kunna göra egna bedömningar

För att beställa eller få mer information om kursen fyller du i formuläret nedan. 

Kontakta oss