Ingen ska utsättas för kränkningar på sin arbetsplats. Chefen har ett ansvar, men även du som medarbetare behöver veta var gränsen går och när du ska säga ifrån.

Kursen handlar om kränkningar på arbetsplatsen och om hur både företag och medarbetare behöver arbeta för att ingen medarbetare ska känna sig utsatt eller otrygg på arbetet. Kursen innehåller exempel på situationer där personer har känt sig utsatta på sin arbetsplats.

Kursens innehåll

Kapitel 1 - En hållbar arbetsmiljö
Syfte och definitioner.

Kapitel 2 - En känsla av utsatthet
Case, roller och ansvar, övning, Rezas berättelse, test och reflektion.

Kapitel 3 - Det egna ansvaret 
Vad kan jag göra? och övning.

Kapitel 4 - Jargongen på jobbet
Övning, fråga, reflektion, sammanfattning och vidare läsning.

Generella kursmål

  • Förståelse för begrepp och definitioner.
  • Förståelse för sanktionssystem och påföljder.
  • Förståelse för när och hur du ska agera när du eller någon annan blir utsatt.
  • Kunna göra egna bedömningar kopplat till utsatthet på arbetsplatsen.

För att beställa eller få mer information om kursen fyller du i formuläret nedan. 

Kontakta oss