Ingen ska utsättas för kränkningar på sin arbetsplats. Chefen har ett ansvar, men även du som medarbetare behöver veta var gränsen går och när du ska säga ifrån.

Kursen tar upp ämnet kränkningar på arbetsplatsen och hur både företag och medarbetare behöver arbeta för att ingen ska känna sig utsatt eller otrygg på arbetet. Kursen tar upp exempel på situationer där personer känner sig utsatta på sin arbetsplats.

Kursens innehåll

Kapitel 1 - En hållbar arbetsmiljö
Syfte och definitioner.

Kapitel 2 - En känsla av utsatthet
Jasmines berättelse, Roller och ansvar, Rezas berättelse, Test, Reflektion.

Kapitel 3 - Det egna ansvaret 
Vad kan jag göra? Jonas berättelse, Test.

Kapitel 4 - Jargongen på jobbet
Pers berättelse, Test, Reflektion, Sammanfattning, Vidare läsning.

Generella kursmål

  • Förståelse för begrepp och definitioner.
  • Förståelse för sanktionssystem och påföljder.
  • Förståelse för när och hur du ska agera när du eller någon annan blir utsatt.
  • Kunna göra egna bedömningar kopplat till utsatthet på arbetsplatsen.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss för att beställa eller få mer information om kursen.
Fyll i formuläret nedan

Kontakta oss