Bonnier Academy har ett ständigt växande kursbibliotek med webbkurser. Du kan köpa dem som de är eller anpassa kursen efter dina behov.

Kurserna är framtagna tillsammans med ämnesexperter med lång erfarenhet inom sina områden. Vi vill att det ska vara smidigt, intressant och lärorikt att genomföra en webbkurs från Bonnier Academy.

Alla kurser fungerar på dator, telefon och surfplatta.

Kursbibliotek

Hot och våld

I vissa möten med exempelvis kunder kan svåra samtal och diskussioner leda till negativa känslor hos kunden. Du som arbetstagare hamnar i en utsatt situation. I den här kursen lär du dig bland annat att analysera risk, att minimera risken för farliga situationer och vad du ska göra i en hotfull situation.

Pågående dödligt våld

Pågående dödligt våld, PDV, är när en eller flera gärningsmän attackerar en plats med syfte att slumpmässigt döda så många som möjligt. Risken för att just du ska drabbas är liten, men OM du ändå skulle hamna i en sådan situation ökar dina chanser att klara dig om du är förberedd. I den här kursen lär du dig hur du ska tänka och agera.

En inkluderande arbetsplats

Ingen ska utsättas för kränkningar på sin arbetsplats. Chefen har ett ansvar, men även du som medarbetare behöver veta var gränsen går och när du ska säga ifrån. I denna kurs lär du dig vad både företag och medarbetare behöver göra för att ingen ska känna sig otrygg på arbetet.

GDPR

Syftet med dataskyddsförordningen, GDPR, är att skydda enskildas personuppgifter. Det påverkar dig som samlar in och hanterar personuppgifter i jobbet. När får man samla in personuppgifter, vad får de användas till och hur länge får de sparas? I den här kursen lär du dig mer om det!

Organisatorisk och social arbetsmiljö

En oroande trend idag är att fler sjukskrivs på grund av sociala och organisatoriska missförhållanden på arbetsplatsen. Som chef har du ett särskilt ansvar för att personalen trivs på jobbet och kan göra sitt bästa. Den här kursen handlar om hur du ska arbeta för en bättre arbetsmiljö.