Bonnier Academy har ett ständigt växande kursbibliotek med webbkurser. Du kan köpa dem som de är eller anpassa kursen efter dina behov.

Kurserna är framtagna tillsammans med ämnesexperter med lång erfarenhet inom sina områden. Vi vill att det ska vara smidigt, intressant och lärorikt att genomföra en webbkurs från Bonnier Academy.

Alla kurser fungerar på dator, telefon och surfplatta.

Kursbibliotek

Hot och våld

I vissa yrken och branscher ingår möten med exempelvis kunder där svåra samtal och diskussioner kan leda till negativa känslor hos kunden. I det fysis...

Pågående dödligt våld

Pågående dödligt våld, PDV, är när en eller flera gärningsmän attackerar en plats eller byggnad med syfte att slumpmässigt döda så många som möjligt. ...

En inkluderande arbetsplats

Ingen ska utsättas för kränkningar på sin arbetsplats. Chefen har ett ansvar, men även du som medarbetare behöver veta var gränsen går och när du ska ...

GDPR

Syftet med dataskyddsförordningen, GDPR, är att skydda enskildas personuppgifter. Det påverkar ditt jobb när du samlar in och hanterar personuppgifter...

Organisatorisk och social arbetsmiljö

En oroande trend idag är att fler sjukskrivs på grund av sociala och organisatoriska missförhållanden på arbetsplatsen. Den typen av sjukskrivningar t...