Bonnier Academy har ett ständigt växande kursbibliotek med webbkurser. Du kan köpa dem som de är eller anpassa kursen efter dina behov.

Kurserna är framtagna tillsammans med ämnesexperter med lång erfarenhet inom området. Vi vill att du ska tycka det är smidigt, intressant och lärorikt att göra en webbkurs från Bonnier Academy.

Alla kurser fungerar i datorn, telefonen och surfplattan.

Kursbibliotek

Hot och våld

I vissa branscher ingår möten med kunder i svåra samtal och diskussioner som ofta kan leda till att negativa känslor hos kunden uppstår. I det fysiska...

Pågående dödligt våld

Pågående dödligt våld, PDV, är när en eller flera gärningsmän attackerar en plats eller byggnad med syfte att slumpmässigt döda så många som möjligt. ...

En inkluderande arbetsplats

Ingen ska utsättas för kränkningar på sin arbetsplats. Chefen har ett ansvar, men även du som medarbetare behöver veta var gränsen går och när du ska ...

GDPR

Syftet med dataskyddsförordningen, eller GDPR, är att skydda enskildas personuppgifter. Det påverkar ditt jobb, när du samlar in och hanterar personup...

Organisatorisk och social arbetsmiljö

En oroande trend i samhället idag är att antalet sjukskrivna på grund av sociala och organisatoriska missförhållanden på arbetsplatsen ökar. Den typen...