Handledarutbildning

Kursens innehåll

Att handleda BT- och ST-läkare kräver att handledare och studierektor har en handledarutbildning. Medibas har nu tillsammans med Bonnier Academy tagit fram en digital handledarutbildning för ST-läkare och färdiga specialister.

Kursen är  helt anpassad för digitalt lärande. Innehållet varvar teori och praktik genom texter, animationer, film och extra inläsningsmaterial. Kunskapstester finns efter varje avsnitt och kursen avslutas med ett sluttest (examination). 

Kursen uppfyller delmål enligt:
 
HSLF-FS (2021:8):
  • STa6 HSLF-FS

Om kursen:

  • Uppfyller kraven i HSLF-FS (2021:8) 
  • Är flexibel och i modulform
  • Passar såväl ST-läkare och specialister
  • Tidseffektivt, går att dela upp och genomföra i den takt deltagarna önskar och hinner
  • Möjlighet att repetera
  • Utbildning helt anpassad för digitalt lärande med film, text, quiz och frågor
  • Kunskapstest/examination
  • Kursintyg efter godkänd genomförd utbildning
  • Kursen är Lipuscertifierad

Innehåll:

Kursen består av fem delkurser och tar totalt ca 3,5 till 4 timmar att genomföra. Man kan med fördel dela upp vid olika tillfällen – systemet sparar alla framsteg.

Delkurs 1. Vad är handledning?

Delkurs 2. Metoder för handledarskap

Delkurs 3. Utveckling av kompetens

Delkurs 4. Ansvar och återkoppling

Delkurs 5. Kompetensbedömning

Kursledare:

Remy Waardenburg är specialist i allmänmedicin och varit handledare i flera år. Han delar sin tid mellan att vara medicinsk redaktör på kunskapsstödet Medibas och kliniskt arbete. 

Isabelle Cehlin är VD och ansvarar för de utbildningar som produceras av Bonnier Healthcare Sweden.

Målgrupp
ST-läkare och färdiga specialister som ska handleda BT- och ST-läkare

Kursens längd (ca)
3,5 – 4 timmar

Kursen är Lipiuscertifierad

Vill du veta mer?

Vid frågor kring utbildningen vänligen kontakta: kafai.wong@medibas.se | tel: 0739-578 977