Handledarutbildning

Kursens innehåll

Målgrupp
ST-läkare och färdiga specialister som ska handleda BT- och ST-läkare

Kursledare
Remy Waardenburg, läkare, specialist i allmänmedicin och medicinsk redaktör. Anders Jonasson, jurist.

Läromål
Den baskompetenta läkaren ska efter genomgången utbildning ha kunskap om att:

  • Regelverket för specialisttjänstgöringen
  • Hur en läkares specialisttjänstgöring eller bastjänstgöring kan planeras och följa upp
  • Lärande och metoder för bedömning och återkoppling, samt etik och kommunikation

Kursens längd (ca)
3-4 timmar

Vill du veta mer?

Vid frågor kring utbildningen vänligen kontakta: kafai.wong@medibas.se | tel: 0739-578 977