Systematiskt kvalitetsarbete

Kursens innehåll

Målgrupp
AT-läkare, BT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning).

Kursledare
Rita Fernholm, allmänläkare och forskare inom patientsäkerhet, KI.

Delmål 
(2021:8): bt6

Läromål
Den baskompetenta läkaren ska efter genomgången utbildning ha kunskap om att: 

  • Uppvisa kunskap om vad systematisk kvalitetsarbete innebär

Kursens längd (ca)
2,5-3,5 timmar

Kursen är Lipuscertifierad 

Vill du veta mer?

Vid frågor kring utbildningen vänligen kontakta: kafai.wong@medibas.se | tel: 0739-578 977