Delmål bt5. Strukturerad vårddokumentation

Kursens innehåll

Målgrupp
Primärt BT-läkare med utländsk examen, sekundärt övriga BT-läkare.

Kursledare 
Jan Melin, MD, leg. läkare. Akademiska sjukhuset Uppsala. 

Läromål
Den baskompetenta läkaren ska efter genomgången utbildning ha kunskap om att: 

  • Uppvisa kunskap om syftet med strukturerad vårddokumentation
  • Kunna dokumentera på ett sätt som bidrar till god och säker vård för patienten

Kursens längd (ca)
2-3 timmar

Kursen är Lipuscertifierad

Vill du veta mer?

Vid frågor kring utbildningen vänligen kontakta: kafai.wong@medibas.se | tel: 0739-578 977