Psykiatriska sjukdomstillstånd och övrig psykisk ohälsa

Kursens innehåll

Målgrupp
AT-läkare, BT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning).

Kursledare 
Johan Fernström, specialistläkare i psykiatri vid Region Skåne.

Delmål 
(2015:8): c13                                                                                                                                                          (2021:8): bt2, STc13 – 14 (beroende på specialitet)

Läromål
Den baskompetenta läkaren ska efter genomgången utbildning ha kunskap om att: 

  • Kunna diagnostisera akuta psykiatriska sjukdomstillstånd
  • Kunna handlägga akuta psykiatriska sjukdomstillstånd
  • Kunna diagnostisera vanliga icke akuta sjukdomstillstånd
  • Kunna beakta patientens övriga hälsotillstånd, inklusive eventuella multisjuklighet
  • Kunna bedöma suicidrisk hos en patient
  • Kunna identifiera tecken på förvirringstillstånd 
  • Kunna bedöma behov av psykiatrisk tvångsvård och kunna utfärda intyg
  • Kunna identifiera psykisk ohälsa som inte har sin grund i psykiatriska sjukdomar

Kursens längd (ca)
3-4 timmar

Kursen är Lipuscertifierad

Vill du veta mer?

Vid frågor kring utbildningen vänligen kontakta: kafai.wong@medibas.se | tel: 0739-578 977

 

.