Delmål b13. Vårdhygien och smittskydd

Kursens innehåll

Målgrupp
Primärt BT-läkare med utländsk examen, sekundärt övriga BT-läkare.

Kursledare
Ej beslutat 

Läromål
Den baskompetenta läkaren ska efter genomgången utbildning ha kunskap om att:

  • Kunna ta ansvar för att vårdrelaterade infektioner och smittspridning förebyggs i det dagliga arbetet

Kursens längd (ca)
2-3 timmar

Vill du veta mer?

Vid frågor kring utbildningen vänligen kontakta: kafai.wong@medibas.se | tel: 0739-578 977