Barn och ungdomar

Kursens innehåll

Målgrupp
AT-läkare, BT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning).

Kursledare
Lena Lundqvist, specialist inom barnmedicin, Region Halland. 

Delmål 
(2015:8): c6 (beroende på specialitet)                                                                                                  (2021:8): bt12, STc6 (beroende på specialitet)   

Läromål
Den baskompetenta läkaren ska efter genomgången utbildning ha kunskap om att:

  • Kunna anpassa vård och omhändertagande med utgångspunkt i barns och ungdomars särskilda förutsättningar och behov
  • Uppvisa kunskap om barns rättigheter i hälso- och sjukvården
  • Kunna identifiera tecken på att barn far illa eller riskerar att fara illa och kunna vidta adekvata åtgärder

Kursens längd (ca)
2,5-3,5 timmar

Kursen är Lipuscertifierad 

Vill du veta mer?

Vid frågor kring utbildningen vänligen kontakta: kafai.wong@medibas.se | tel: 0739-578 977