Delmål bt10. Medarbetarskap

Kursens innehåll

Målgrupp
Primärt BT-läkare med utländsk examen, sekundärt övriga BT-läkare.

Kursledare
Jörgen Herlofson, Psykiater, leg psykoterapeut.

Läromål
Den baskompetenta läkaren ska efter genomgången utbildning ha kunskap om att:

  • Kunna samarbeta med medarbetare inom både den egna yrkesgruppen och andra yrkesgrupper
  • Kunna leda det multiprofessionella arbetet kring en enskild patient. 
  • Kunna främja förutsättningar för patienters och närståendes delaktighet i vård och behandling 
  • Kunna samverka med aktörer inom och utanför häls- och sjukvården kring en enskild patient, till exempel med en annan vårdenhet, socialtjänsten, försäkringskassan och skolan

Kursens längd (ca)
2-3 timmar

Kursen är Lipuscertifierad 

Vill du veta mer?

Vid frågor kring utbildningen vänligen kontakta: kafai.wong@medibas.se | tel: 0739-578 977