Ny läkarutbildning ställer krav på utbildning

I syfte att effektivisera bt-utbildningen har Medibas tillsammans med Bonnier Academy, som är specialiserade på digitalt lärande, producerat ett kursprogram med sju centrala kurser och en handledarutbildning. Samtliga kurser kommer att certifieras av Lipus.

Vid halvårsskiftet införs en ny läkarutbildning. I korthet så innebär den att universitetsstudierna förlängs med 6 månader, legitimation kan fås efter examen, AT tas bort och ersätts med ett bastjänstgöringsår (bt) som ska ses som början på specialiseringsutbildning (st). De första bt-läkarna, kommer börja sin utbildning den 1 juli och framåt. I bt-tjänstgöringen har Socialstyrelsen satt upp kompetenskrav för bt-läkare som man tidigare gjort för st-läkare.


Några av fördelarna med Bonnier Academys kursupplägg för BT- och ST-kurser:

  • Rätt utbildning till rätt användare vid rätt tidpunkt
  • Tidseffektivt, går att dela upp och genomföra i den takt deltagarna önskar och hinner
  • Möjlighet att repetera
  • Utbildning helt anpassad för digitalt lärande med film, text, quiz och frågor
  • Kursintyg efter godkänd genomförd utbildning

BT-kurser

Delmål bt2. Psykiatriska sjukdomstillstånd och övriga psykisk ohälsa

Delmål bt6. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

Delmål bt9. Bemötande

Delmål bt12. Barn och ungdomar

Handledareutbildning