Word 2013 Grund

Välkommen till kursen Word Grund! Kursen fokuserar på att ge ökad förståelse för hur det nya Word är uppbyggt och vilka funktionaliteter och arbetsmässiga fördelar du får tillgång till när du uppgraderar till Word 2013.

Word 2013 Avancerad

Välkommen till avancerad kurs i Word. Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för hur Word fungerar och hur de mer avancerade funktionerna och verktygen kan göra dig till en ännu bättre och effektivare användare i Word.