Bättre diabetesvård

Utbildningen Bättre diabetesvård baseras på rekommendationerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård. Riktlinjerna ger rekommendationer om vård vid diabetes hos vuxna.

Sekretess och tystnadsplikt

Den här kursen handlar om de regler som reglerar sekretess och tystnadsplikt inom hälso- och sjukvården. Du kommer få veta mer om hur du använder reglerna i ditt dagliga arbete. Vissa situationer kan vara svåra att tolka och det är lätt hänt att göra felbedömningar som kan leda till konsekvenser.

Lex Sarah

I kursen får du veta mer om vad Lex Sarah och rapporteringsskyldighet innebär och vad som händer efter en rapport har lämnats in...

Sekretess och tystnadsplikt

Du som arbetar inom socialtjänsten får veta saker om människorna du möter i ditt arbete. Mycket av det du får veta är uppgifter som är belagda med sekretess...