Office 365 Grund

Välkommen till denna kurs som ger dig en introduktion till Office 365. Kursen är framförallt inriktad på att ge dig ökad förståelse för hur nya Office 365 fungerar samt hur du bäst arbetar med det.

Office 365 Avancerad

Välkommen till Office 365 Avancerad. Kursen riktar sig primärt till administratörer och erfarna användare. Följande moduler kommer bland annat att visa hur du sätter upp webbsidor, redigerar webbsideinnehåll så de motsvarar dina behov och hur du arbetar med uppgifter, kalender och listor.