Excel 2013 Grund

Kursen fokuserar på att ge ökad förståelse för hur Excel är uppbyggt och vilka funktionaliteter och arbetsmässiga fördelar du får tillgång till när du uppgraderar till Excel 2013.

Excel 2013 Avancerad

Följande kurs kommer att ge dig en djupare förståelse för hur Excel fungerar och hur de avancerade funktionerna och verktygen kan bidra till att göra dig till en ännu bättre och effektivare användare i Excel.

Excel 2013 Expert

Excel Expert är som är avsedd för erfarna användare som är bekanta med grunderna i Excel och som vill ta sina kunskaper till nästa nivå.