Den här kursen handlar om de regler som reglerar sekretess och tystnadsplikt inom hälso- och sjukvården. Du kommer få veta mer om hur du använder reglerna i ditt dagliga arbete. Vissa situationer kan vara svåra att tolka och det är lätt hänt att göra felbedömningar som kan leda till konsekvenser.

Kursen ger en bättre förståelse för reglerna och hur de tillämpas. Du får praktiska exempel som förhoppningsvis leder till en bättre och mer sammanhållen vård för både patienter och personal.