Här kan du läsa mer om de kurser vi erbjuder inom Omsorg.

 Vi uppdaterar ständigt befintliga kurser, lägger till nya och ger dig nytt innehåll baserat på din verksamhets intressen.

alla kurser

Bättre diabetesvård

Utbildningen Bättre diabetesvård baseras på rekommendationerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård. Riktlinjerna ger rekommendationer om vård vid diabetes hos vuxna.

Sekretess och tystnadsplikt

Den här kursen handlar om de regler som reglerar sekretess och tystnadsplikt inom hälso- och sjukvården. Du kommer få veta mer om hur du använder reglerna i ditt dagliga arbete. Vissa situationer kan vara svåra att tolka och det är lätt hänt att göra felbedömningar som kan leda till konsekvenser.