Kursen fokuserar på att ge ökad förståelse för hur det nya Word är uppbyggt och vilka funktionaliteter och arbetsmässiga fördelar du får tillgång till när du arbetar med Word 2016.

Kursinnehållet är sammanställt med särskilt fokus på användare som behöver grundläggande kunskaper om hur man bäst arbetar med Word i vardagen.