Den här kursen ger en djupare förståelse för hur Word fungerar och hur de mer avancerade funktionerna och verktygen kan göra dig till en ännu bättre och effektivare användare i Word.

Kursen vänder sig primärt till dig som redan är en erfaren användare och som vill bygga på och fördjupa dina kunskaper för att arbeta ännu effektivare i Word.

Kursen beskriver användbara funktioner som att formatera tabeller och arbeta med långa dokument, liksom hur du och dina kollegor kan samarbeta i samma dokument för en effektivare vardag - för att bara nämna några exempel.