Denna kurs ger dig en djupare förståelse för hur PowerPoint fungerar och hur de avancerade funktionerna och verktygen kan bidra till att göra dig till en ännu bättre och effektivare användare i PowerPoint.

Kursen vänder sig primärt till dig som redan är en erfaren användare och behöver bygga på och fördjupa dina kunskaper för att arbeta ännu effektivare i PowerPoint.

Kursen går igenom användbara funktioner som punktsymboler, beskärning av bildobjekt och hur man kopplar samman figurer för att nämna några exempel.